06 38 554 766

Berichten

2020-09-08, mededeling ivm de Caronatijd

Mededeling

Dagkoor Animo is tijdelijk genoodzaak om het zingen met elkaar  tijdelijk te stoppen.

We hopen weer te gaan zingen met elkaar  na 6 januari  2021